- BIM -

Forum

BIM

Bim :Beweging in muziek.Dit is een lichaamsgerichte methode met muziek. Een doelgericht contact zzoeken, ontspanning, alert worden.Men kan gebruik maken van verschillende materialen, handen.. Meestal gebruiken wij een zachte bal.